fbpx

Ara 14, 2017

Buradasınız: Home / 14 Ara 2017

Plastikte Cam Tozu Katkısı

Categories: Tags:
plastikte cam tozu

Cam Tozunun Kalıplanmış Plastik Ürünlerinde Dolgu ve Güçlendirici Malzeme Olarak Kullanılması

 

Bu çalışmada cam tozunun kalıplanmış plastikte dolgu ve güçlendirme amaçlı madde olarak kullanılma imkanları araştırılmıştır.Diğer malzemelerde olduğu gibi plastik parçaların üretiminde de kaliteden ödün vermeden maliyetlerin düşürülmesi bir ihtiyaçtır.Kalıplanmış plastik ürünlerinde bu ihtiyacın giderilmesi için farklı dolgu malzemeleri denenmiş fakat bu malzemelerin hepsi (özellikle döner kalıp parçalarında) bir veya birden fazla sebepten ötürü başarısız olmuştur.

 

Piyasada satılan cam boncuk ve cam elyaf, plastik enjeksyion kalıplamada sıklıkla kullanılmaktır.Bu ürünler döner kalıp parçalarında kullanıldığında başarı oranında – toz haline gelmemiş camın plastik ile iyi karışmaması ve döner kalıba zarar vermesi sebebiyle – değişiklik gözlenmektedir.Ayrıca bilindiği üzere dolgu malzemesinin üretici tarafından tercih edilmesi için ürün fiyatının kalıpta kullanılan plastikten önemli ölçüde ucuz olması ve üretilen malzemeye istenilen kaliteyi sağlaması gerekir.

 

Dolgu ve güçlendirici amaçlı kullanılacak cam tozunun tane boyutu tercihen 20 mesh ten az ve 100- 400 mesh aralığında olmalıdır.600-1000 mesh aralığındaki tozlar da bazı uygulamalarda kullanılabilir.Cam tozu dolgu maddesi olarak ABS reçineleri,akrilik reçineler,klorlanmış polieter,florokarbon reçineler,poliamit reçineler,poliamit reçineler,polikarbonat reçineler,polietilen reçineler,poliproplen reçineler,polistiren reçineler,poliüretan reçineler,polifenolsülfit reçineler,polietersülfon reçineler, ve vinil reçinelerinde kullanılabilir.Bu ürün dışında epoksi ve fenolik reçineler gibi termoset plastiklerin farklı türlerinde kullanılabilmektedir.

 

Cam tozu katkılı plastik parçaları, katkısız parçalara kıyasla daha yüksek ısı dayanımına sahiptir.Ayrıca ürünün partikül dağılımında,esneklik katsayısında,aşınma dayanımında olumlu etkileri vardır.Cam tozu katkılı plastiklerde ürünün ısı iletimi katkısız olan parçaya göre daha düşüktür.Ürünün sertliği,dayanıklılığı ve sürünme direnci artar.Cam tozu katkılı ürünler, katkısız ürünlere göre daha düşük darbe dayanımına sahip oldukları için katılan miktar gerektiğinden fazla olmamalıdır.Ürüne sertlik kazandırmak için 7%-10% aralığında,ısı yalıtım ürünlerinde %80 ve üzerinde, aşınma direncini arttırmak için 30%-45% aralığında kullanılabilir.Genel olarak ağırlıkça 5%-45% oranında dolgu maddesi olarak kullanılır.

 

Cam tozu enjeksiyon kalıplamada, ekstrüzyon kalıplamada ve hava basınçlı kalıp uygulamalarında kullanılabilmektedir.Cam tozunun enjeksiyon kalıplamadaki avantajlarından biri de cam tozunun ürüne kayganlık sağlaması ve bu sayede de kalıplamayı kolaylaştırması,aşınmayı ve mekanik enjeksiyon parçalarının aşırı kullanımını azaltmasıdır.

 

Makalenin orjinal ingilizce metni için https://www.google.com/patents/US6284186 adresine bakabilirsiniz.

Betonda Cam Tozu Kullanımı

Categories: Tags:
betonda cam tozu

Çimento üretim endüstrisi karbondioksit salımı, orman tahribi ve fosil yakıt yakımı konusunda dünyanın önde gelen sanayi dallarından biridir. Bilindiği üzere karbondioksit gibi sera gazlarının yayılmasında meydana gelen artış sonucunda dünya küresel ısınma sorunu ile karşı karşıya kalmıştır ve küresel ısınmanın yaklaşık 65% ‘i karbondioksit kaynaklıdır. Sera gazının yayılımı konusunda da çimento sanayisinin payı 7% civarındadır. Bu durum çimentoya alternatif olarak kullanılabilecek bağlayıcılar aramayı gerekli kılmış, konu hakkında akademik çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu araştırmada çimento yerine 10%, 20%, 30%, ve 40% oranlarında cam tozu kullanılmış, üretilen betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları test edilmiş, çimento kullanılarak yapılan beton ile karşılaştırılmış ve sonuçları raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlar iyi öğütülmüş 75 mikrondan küçük cam tozunun çimento yerine kullanılabileceğini göstermiştir. Link’e Tıklayarak İngilizce orijinal metni okuyabilirsiniz.

Yapılan çalışmada IS: 516-1959 gereğince 3000kN kapasiteli basınç test makinası kullanılmış ve konvansiyonel ve cam tozu katkılı beton test edilmiştir.

 

SONUÇ

Yapılan test sonucunda 28 günlük konvansiyonel betonun değerleri aşağıdaki gibidir.

Basınç Mukavemeti: 31.1 N/mm2

Yarmada Çekme Dayanımı: 2.27N/mm2

Eğilme Dayanımı: 3.25N/mm2

Betona %20, 30% ve 40% oranlarında cam tozu katılarak yapılan ayrı ayrı 3 test sonucunda basınç mukavemetinin sırasıyla 19.6%, 25.3% ve 33.7% arttığı görülmüştür.

40% cam tozu ile yapılan testte yarmada çekme dayanımının 4.4% arttığı görülmüştür.

Betona %20, 30% ve 40% oranlarında cam tozu katılarak yapılan ayrı ayrı 3 test sonucunda eğilme dayanımının sırasıyla 83.07%, 99.07% ve 100% arttığı görülmüştür.

 

SONUÇLARIN GRAFİKSEL GÖSTERİMİ

betonda cam tozu basınç dayanımı
betonda cam tozu bükülme dayanımı
betonda cam tozu yarmada çekme dayanımı
Menü