Bu çalışma, soda kireç camının geri dönüştürülmesiyle elde edilen cam tozunun alüminyum kompozit üzerinde etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Bilindiği gibi alüminyum alaşım fazla ağır olmaması ve ucuz oluşundan ötürü mühendislik uygulamalarında büyük bir role sahiptir ve bugüne kadar alüminyumun niteliklerini arttırmak için Al2O3, SiC, B4C gibi birçok madde kullanılmıştır. Bu çalışmada Alüminyum 6061’e benzer fakat ona denk özelliklere sahip olmayan Alüminyum 6082 alaşımı üzerine yoğunlaşılmış, dayanıklılık, sertlik ve korozyon direncinin artması amaçlanmıştır. Sertliğin artması için silisyum karbür, yüksek sıcaklığa ve kimyasal maddelere dayanıklılığın artması için cam tozu kullanılmıştır. Bu çalışma metal ana yapılı kompozitte cam tozunun kullanılması açısından ilktir. Yapılan çalışma sonucunda çekme dayanımı, sertlik ve korozyon dayanımında önemli ölçüde artış görülmüştür. Üretilen numunelerin aşınma direncini ölçmek ve en iyi test şartlarını öngörmek için pim-disk test cihazı kullanılmıştır. Hazırlanan altı farklı numunenin karışım oranları aşağıda ki tabloda gösterilmiştir. Dilerseniz ilgili makalenin orijinal İngilizce metnini https://aijsh.com/shop/articlepdf/2016/09/1472721028121.pdf linkinden okuyabilirsiniz.

cam tozu alüminyum

Sonuçlar

  • 1’den 6’ya kadar hazırlanan numunelerle yapılan çekme dayanımı testleri sonucunda akma dayanımı 159 Mpa’ dan 207 Mpa’ya, akma geriliminin 98 Mpa’dan 194 Mpa’ya çıktığı görülmüştür.
  • 1’den 6’ya kadar hazırlanan numunelerle yapılan Vickers sertlik deneyi sonuçlarına göre mikro sertlik değeri 39 HV’den 77 HV’ye çıkmıştır.
  • Tuz püskürtme aşınma testi sonuçları katkı maddelerinin oranı arttıkça aşınma oranının azaldığını göstermiştir.
  • Al 6082 alaşımı birçok uygulama Al 6061 alaşımının yerine kullanılmıştır fakat hala bazı kısıtları vardır ve bunlar da bu alaşıma silisyum karbür ve cam tozu ekleyerek giderilebilir.Silisyum karbür birçok uygulamada güçlendirici olarak kullanılmıştır fakat yukarıda bahsedilen özellikleri sağlayan cam tozu ile ilk defa birlikte kullanılmıştır.