fbpx

Betonda Cam Tozu

Buradasınız: Home / Archives / Tag / Betonda Cam Tozu

Reaktif Pudra Betonunda Cam Tozu Kullanımı

Categories: Tags:
reaktif pudra betonunda cam tozu

Bu çalışmanın amacı reaktif pudra betonu olarak da bilinen ultra yüksek performanslı betonlarda kullanılan kuvars tozu yerine cam tozunun kullanılıp kullanılamayacağını incelemektir. Yapılan çalışmada kuvars tozu ile kullanılan reaktif pudra betonunun çimentoya oranı 30% dur, otoklav sıcaklığı 250 derecedir. Yapılan bu çalışmada kuvars tozu yerine farklı oranlarda cam tozu eklenmiş ve cam tozunun reaktif pudra betonunun mekanik davranışlarına etkisi incelenmiş, bu incelemeler basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve yarmada çekme dayanımı testleriyle yapılmıştır. Kullanılan cam tozunun 20%’si 0.075mm, 35%’si 0.150 mm, 45%’si ise 0.250 mm dir. Çimento kütlesine 10% , 20% ve 30% olmak üzere üç farklı oranda cam tozu katılmıştır, buhar kürünün maksimum sıcaklığı 95 derecedir. Yapılan araştırma neticesinde cam tozunun kuvars tozu yerine kullanılabileceği belirlenmiştir. Çalışma neticesinde en başarılı ürün 20% cam tozu kullanılarak elde edilmiş, basınç değeri 136 Mpa, ortalama yarmada çekme dayanımı 17.8Mpa ve ortalama bükülme dayanımı 23.2MPa’dır. 20% oranında cam tozu kullanımı reaktif pudra betonunun mekanik davranışlarını ilerletmek için oldukça uygundur. Dilerseniz http://ac.els-cdn.com/S1877705815033998/1-s2.0-S1877705815033998-main.pdf?_tid=794517a4-6911-11e6-abf3-00000aacb35e&acdnat=1471943625_cebce3d749133e76fa93f0ad27b06824 adresinden makalenin orijinal ingilizce metnini okuyabilirsiniz.

reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu
reaktif pudra betonunda cam tozu

Betonda Cam Tozu Kullanımı

Categories: Tags:
betonda cam tozu

Çimento üretim endüstrisi karbondioksit salımı, orman tahribi ve fosil yakıt yakımı konusunda dünyanın önde gelen sanayi dallarından biridir. Bilindiği üzere karbondioksit gibi sera gazlarının yayılmasında meydana gelen artış sonucunda dünya küresel ısınma sorunu ile karşı karşıya kalmıştır ve küresel ısınmanın yaklaşık 65% ‘i karbondioksit kaynaklıdır. Sera gazının yayılımı konusunda da çimento sanayisinin payı 7% civarındadır. Bu durum çimentoya alternatif olarak kullanılabilecek bağlayıcılar aramayı gerekli kılmış, konu hakkında akademik çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu araştırmada çimento yerine 10%, 20%, 30%, ve 40% oranlarında cam tozu kullanılmış, üretilen betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları test edilmiş, çimento kullanılarak yapılan beton ile karşılaştırılmış ve sonuçları raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlar iyi öğütülmüş 75 mikrondan küçük cam tozunun çimento yerine kullanılabileceğini göstermiştir. Link’e Tıklayarak İngilizce orijinal metni okuyabilirsiniz.

Yapılan çalışmada IS: 516-1959 gereğince 3000kN kapasiteli basınç test makinası kullanılmış ve konvansiyonel ve cam tozu katkılı beton test edilmiştir.

 

SONUÇ

Yapılan test sonucunda 28 günlük konvansiyonel betonun değerleri aşağıdaki gibidir.

Basınç Mukavemeti: 31.1 N/mm2

Yarmada Çekme Dayanımı: 2.27N/mm2

Eğilme Dayanımı: 3.25N/mm2

Betona %20, 30% ve 40% oranlarında cam tozu katılarak yapılan ayrı ayrı 3 test sonucunda basınç mukavemetinin sırasıyla 19.6%, 25.3% ve 33.7% arttığı görülmüştür.

40% cam tozu ile yapılan testte yarmada çekme dayanımının 4.4% arttığı görülmüştür.

Betona %20, 30% ve 40% oranlarında cam tozu katılarak yapılan ayrı ayrı 3 test sonucunda eğilme dayanımının sırasıyla 83.07%, 99.07% ve 100% arttığı görülmüştür.

 

SONUÇLARIN GRAFİKSEL GÖSTERİMİ

betonda cam tozu basınç dayanımı
betonda cam tozu bükülme dayanımı
betonda cam tozu yarmada çekme dayanımı
Menü