fbpx

yol çizgi boyasında cam tozu

Buradasınız: Home / Archives / Tag / yol çizgi boyasında cam tozu

Yol Çizgi Boyasında Cam Tozu Kullanımı

Categories: Tags:
yol çizgi boyasında cam tozu

İki Bileşenli Yol Çizgi Boyalarında Mineral ve Geri Dönüşüm Katkı Malzemeleri Kullanılarak Kayma Direncinin Arttırılması

 

Düşük kayma dirençli yol çizgi boyaları,sürücüler ve yayalar için en önemli güvenlik sorunlarından biridir.İki bileşenli yol çizgi boyaları, diğer yol çizgi boyalarına kıyasla kavşak boyamada daha sık kullanılmaktadır.Bu sebeple boyanın yeterli kayma direncine sahip olması gerekmektedir.Bu çalışmanın amacı katkı maddeli boyanın kayma direncini ve diğer fiziksel özelliklerini incelemektir.Kayma direnci ingiliz sarkacı ile ölçülmüştür.Buna ek olarak boyanın aşınma direnci,yansıtıcılık ve yapışkanlık özellikleri de değerlendirilmiştir.Katkı maddesi olarak silika granül,cam tozu ve genleştirilmiş kil kullanılmıştır.Yapılan testler sonucunda cam tozunun diğer katkı maddelerine nazaran daha iyi performans gösterdiği ve kayma direncini arttırdığı belirlenmiştir.İngiliz sarkacı ile yapılan test sonuçları, ağırlıkça 10% cam tozu eklenerek oluşturulmuş boyanın kayma direncinin 21 birime kadar (38’den 59’a) , yansıtıcılık özelliğinin 40 birime kadar (239’dan 279’a) arttığını göstermiştir.Ayrıca bütün katkı maddeleri boyanın aşınma direncini düşürse de cam tozunun aşınma direncine ve boyanın diğer özelliklerine fazla olumsuz bir etkisi olmamıştır.Yapılan testler ile ilgili sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmış ve sonuçların grafiksel gösterimi de bilginize sunulmuştur.

 

Konu ile ilgili makalenin ingilizce orjinal metnini http://www.ijte.ir/article_14773_7132939d5ed2b9df310d1f4fc177b587.pdf adresinden okuyabilirsiniz.

 

1-Boyaya ağırlıkça 5% silika granül,genleştirilmiş kil ve cam tozu katıldığında kayma direncinin sırasıyla 13%,10% ve 17% arttığı görülmüştür.

2-Katkı maddelerinin iki bileşenli boyalara tutunmasını arttırmak için, katkı maddeleri , iki bileşenin karışımından sonra eklenmelidir.

3-5% oranında genleştirilmiş ve silika granül katılarak yapılan boya yapışma direncinde iyi bir performans göstermemiştir.

4-Yukarıdaki oranlarda katılan genleştirilmiş kil ve silika granül kayma direncini arttırmasına rağmen yapışma direncini sırasıyla 15% ve 26% oranında düşürmüştür.Dolayısıyla bu iki katkı maddesi kayma direncini arttırmak için de iyi bir tercih olmayacaktır.

5-İyi öğütülmüş ince cam tozu kayma direncini arttırdığı gibi boyanın diğer özelliklerine de hiçbir olumsuz etkisi olmamıştır.

6-Kayma direncini arttırmak için 10% oranında iyi öğütülmüş ince cam tozu kullanılmalıdır.Böylelikle kayma direnci 58% oranında artabilmektedir.(26 birim)

yol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozuyol çizgi boyasında cam tozu

Menü