fbpx

Cam Tozu

Buradasınız: Home / Archives / Tag / Cam Tozu

Termoplastik Malzemelerde Cam Tozu Kullanımı

Categories: Tags:
termoplastik cam tozu

Plastik kompozit imalatında ürün maliyetlerini ve/veya ürün kalitesini arttırmak amacıyla cam elyaf,
karbon siyahı ve talaş kullanılır. Bu çalışmada ise cam tozu dolgu maddesi olarak kullanılmış ve 4 farklı
mühendislik plastiği (Naylon 6, Naylon 66 , PBT , Poliakrilamit) üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Karışım çift helezonlu ekstrüder ile yapılmıştr. Enjeksiyonla kaplanmış numuneler kullanılarak elde
edilen maddelerin çekme ve eğilme özellikleri , kalıp çekmesi, ısıl genleşme ve özgül ağırlığındaki
değişiklikler saptanmıştır. Araştırma sonucunda cam tozunun yukarıda sayılan 4 farklı plastik türünde
etkin bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiş, ürünlerin bazı özelliklerinde önemli artışlar
gözlemlenmiştir. Yukarıda kullanılan 4 farklı plastik türü arasında en yüksek uyumu poliakrilamit
göstermiştir. Araştırmacılar yaptıkları deneyler neticesinde, dolgu maddesi olarak cam elyaf
kullanıldığı zaman ürünün bazı özelliklerinin önemli ölçüde elyaf oryantasyonuna ve ayrıca akış yönü,
kalıbın geometrik özellikleri ve kapı pozisyonuna bağlı olduğunu raporlamışlardır. Yukarıda sayılan
durumlar cam tozunun dağılımını etkilemesine rağmen, elyaf uyumu önemsiz bir durum haline
gelmiştir. Cam tozunun elyaf üzerinde de ciddi avantajları vardır.Yaptığımız bu çalışmada yukarıda
sayılan 4 farklı plastik türüne değişik oranlarda cam tozu katılarak deneyler gerçekleştirilmiş ve
hazırlanan kompozitlerin ölçümleri yapılmıştır.

 

Makalenin Orijinal Linki

 

Kullanılan Cam Tozunun Özellikleri

-Deneyde kullanılan cam tozunun ortalama tane boyutu 50 mikrondur.

-Özgül ağırlık değeri 2,5 tir.

 

Deney

Ağırlıkça 15% , 30% ve 50% cam tozu katılarak yapılan numuneler 2 kg olarak hazırlanmış ve polietilen
torba içinde karıştırılmıştır. Elde edilen örnekler eğilme özellikleri , izod darbe mukavemeti , çekme
özellikleri ,yoğunlukları , lineer termal genleşme katsayıları ve kalıpta çekme özelliklerini belirlemek
için enjeksiyonla kalıplanmıştır. Yapılan örnekler ve uygulanan testler ISO standartlarına
uygundur.Test edilen 4 polimerde de özkütleleri artmasına karşın kalıp çekmesinde iyileşme
gözlemlenmiştir.Aşağıdaki grafiklerde yapılan testler ile alakalı sonuçlar görünmektedir.

 

termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu
termoplastik malzemelerde cam tozu

Menü